EESTI KAITSEVÄE E-ÕPPE PORTAAL

Terms of Service

KASUTUSTINGIMUSED JA ANDMETE KAITSE
KASUTUSTINGIMUSED
Eesti Kaitseväe e-õppe keskkond ILIAS on õppimiseks, õpetamiseks, info vahetamiseks ja koostöö tegemiseks mõeldud keskkond. Keskkonna kasutajateks saavad registreeruda Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad isikud. E-õppe keskkonna ILIAS omanik on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.
Teenuse omanikul on õigus e-õppe keskkonna veebileht vajadusel hoolduseks või muul eesmärgil ajutiselt sulgeda. Võimalusel teatatakse sellest aegsasti ette ILIASe sisselogimislehel ja Eesti Kaitseväe siseveebis.
Selle kokkuleppega väljendavad ILIASe kasutajad nõusolekut järgida autoriõiguse seadust kõigi ILIASes leiduvate materjalide puhul. Kui kasutaja rolli õigused võimaldavad materjale üles laadida, peab ta seda tehes olema veendunud, et järgib kõiki õigusnorme ja häid tavasid.
NB! Keskkonnas võib leiduda asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumente. Eesti Kaitseväe e-õppe keskkonna kasutustingimusi aktsepteerides kinnitate, et asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumentide puhul kannate igakülgset hoolt, et need ei satuks juurdepääsuõiguseta isikute valdusse. Asutusesiseseks kasutamiseks ettenähtud teabe avalikustamise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (Avaliku teabe seadus, § 541 lg 1).
Keskkonnas pole lubatud ksenofoobse, rassistliku, poliitiliselt või religioosselt ekstreemse, või seksuaalselt solvava sisu jagamine. Suhtlemisel on oodatud viisakas ja austav toon.
Käesolevaid kasutustingimusi võidakse keskkonna omaniku poolt muuta. Sellisel juhul saab kasutaja järgmisel sisse logimisel vastava teate ja võimaluse uute kasutustingimustega nõustuda, et keskkonna kasutamist jätkata. Hetkel kehtivad kasutustingimused on vabalt nähtavad ILIASe sisselogimislehel.
Kasutajanimed, mis pole keskkonda loginud kauem kui 730 päeva, võidakse ette teatamata kustutada või inaktiveerida. Konto kustutamisel kaovad ka kõik kontoga seotud andmed.

ANDMETE KAITSE
ILIAS ei jaga keskkonnas kogutud andmeid kolmandatele isikutele.
1. Vastutaja
E-õppe keskkonnas ILIAS kogutavate andmete hoidmise ja säilimise eest vastutab Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.
Igal keskkonna kasutajal on võimalik oma isikuandmeid muuta ja neid soovitud ulatuses teiste kasutajate jaoks nähtavaks teha, vaid kasutajanime muutmiseks tuleb ühendust võtta administraatoriga.
2. Õigus andmete kustutamisele
Kui soovite oma kasutajakontot kustutada, andke sellest teada süsteemi administraatorile. Kasutajakonto kustutamisel kustuvad ka kõik selle kontoga seotud andmed. Seejärel kuvatakse kohtades, kus varem teie kasutajanime või ees- ja perenime kuvati, sõnumit „Kasutaja kustutatud“ või „anonüümne“. Samal ajal ei kustu sisu, mille lõite üksi või koos teiste kasutajatega (näidispostitused foorumites, wiki lehed või kommentaarid loodud sisule).


3. Küpsised
ILIAS kasutab küpsiseid. Need on väikesed failid, mida hoitakse teie seadme veebibrauseris. Need võimaldavad ILIASel eristada kasutaja brauserit teistest Interneti-brauseritest, mis sisaldavad teisi küpsiseid. Küpsised teenivad kasutajate ja operaatori turvalisust, kuna ILIAS saab küpsiste abil kontrollida, kas leht on välja kutsutud tõepoolest ILIASes autoriseeritud isiku poolt.
ILIAS kasutab ka ajutisi küpsiseid, mis muutuvad kehtetuks pärast sessiooni lõppu või brauseri sulgemist. Oma brauseri seadetes näete, millised küpsised on ilias.mil.ee jaoks seadistatud ja saate vajadusel need kustutada. Siiski pole ILIASe kasutamine ilma küpsisteta juba tehnilistel põhjustel võimalik
4. Veebilehe kasutamine ja registreerumine
ILIASt on võimalik kasutada nii registreeritud kasutajana kui ka ilma registreerumata. Ilma registreerumata saab ILIASt kasutada nn anonüümse kasutajana ja sel juhul ei korjata kasutaja kohta personaalset infot. Anonüümsel kasutajal on ligipääs vaid selleks võimaldatud lehtedele.
Et liituda gruppidega, kirjutada foorumipostitusi, kommentaare ja kirju, ning kasutada veel paljusid funktsioone, on siiski vajalik kasutajakonto olemasolu ja seega registreerumine. Pärast edukat registreerumist ja kasutajakonto aktiveerimist administraatori poolt on valitud kasutajanime ja salasõnaga võimalik ilias.mil.ee lehele logida.
5. Registreerumise detailid ja isiklik profiil
Registreerudes www.ilias.mil.ee lehel, on kohustuslik sisestada järgmised isiklikud andmed:
Eesnimi ja perenimi
E-posti aadress
Struktuuriüksus
Telefoninumber
Isikukood

Seda informatsiooni on vaja teie identifitseerimiseks süsteemi kasutajana. Lisaks võite vabatahtlikult ka muud isiklikku infot sisestada. Lehel `Minu andmed` võite seda vabatahtlikult lisatud infot muuta ja kustutada igal ajal. Leht `Minu andmed` on leitav teie töölaua ülanurgast, avatarist paremal. Sel lehel saate ka määrata, kas ja missuguse infoga teie profiili teistele kasutajatele kuvatakse. Kui teie isiklik profiil pole võimaldatud, näitab ILIAS teie loodud postituste juures (nt kommentaarid, foorumipostitused, blogipostitused või sisestused wiki lehtedel) vaid teie kasutajanime. Kui teie profiil on keskkonnas avalik, kuvatakse teie ees- ja perenime ning tavaliselt ka linki teie isikliku profiili juurde.
6. Ligipääs isiklikele andmetele
Piiramatu ligipääs teie isiklikele andmetele ilias.mil.ee-s on vaid süsteemi administraatoritel. Lisaks võib osa teie isiklikest andmetest (nt e-posti aadress) olla nähtav nende gruppide ja kursuste administraatoritele, mille liige te olete. Et saada ülevaade liikmelisusest kursustes ja gruppides, külastage oma isiklikul töölaual lehte `Minu kursused ja grupid`. Seal on teil võimalik soovi korral kursuse või grupi liikmelisusest ka loobuda, valides vajaliku kursuse juures paremal asuvast tegevuste rippmenüüst `Eemalda kursuselt`.
7. Isiklike andmete hoidmise aeg
E-õppe keskkonna ILIAS kasutajate isiklikke andmeid hoitakse nii kaua, kuni vastava kasutaja konto ILIASes eksisteerib. Andmed kustuvad koos konto kustutamisega – toimugu see kasutaja soovil või automaatselt.
8. SSL krüpteerimine
Turvakaalutlustel ja sisu kaitsmiseks kasutab ILIAS SSL sertifikaati, mis krüpteerib teie ja ILIASe vahelise võrguliikluse. Tunnete krüpteeritud ühenduse ära tänu lingile "https: //" ja luku ikoonile aadressirea alguses.